Go'søndag:

Baptistmenigheten, NLM og Imf i samarbeid med søndagsskolen. Møtene er kl 11:00 de søndager det ikke er gudstjeneste.

Maksgjengen:

Mandager i oddetallsuker.

Søndagsskolen:

Samles de søndager det ikke er gudstjensete.

Barnekoret:

Øver mandager i oddetallsuker.

In*Puls:

Onsdager og fredager.

Tesåkklubben:

Mandager i partallsuker

Baptistmenigheten:

Møter onsdag i partallsuker. "Bønneloftet" mandag i oddetallsuker. Andre møter blir annonsert.