Velkommen til Gyland bedehus!

Gyland bedehus stod ferdigbygd høsten 2008.  Det er blitt et meget funksjonelt og trivelig bygg med greie rom for barne- og ungdomsarbeid i tillegg til møtesal, spisesal og storkjøkken.  Huset har godt utstyr for lyd og bilde. I vestibylen kan de minste finne seg litt å leke med dersom tiden skulle falle lang.
Bedehuset er også blitt et ettertraktet selskapslokale, og fra kjøkkenet kan en bestille mat dersom en har selskap hjemme.  Kontakt styret for info og priser eller se oppslag på bedehuset.
 
Gyland bedehus eies av Imf, NLM og NMS gjennom en stiftelse. 

 
September
05 Betania
09 Konfirmasjonsgudstjeneste kl11
12 In*puls
12-16 Lekmannsmisjonen
16 Go’søndag
18 Bibeltime NLM
19 Betania
23 Gudstjeneste kl17
25 Indre Sjømannsmisjon. Dette møtet utgår!
26 In*puls
27 Bønn-vitnemøte
30 Go’søndag
 
Oktober
03 Betania
07 Gudstjeneste kl11
10 In*puls
11-14 NLM
14 Go’søndag
17 Betania
20 Bedehusbasar
21 Gudstjeneste kl17
24 In*puls
25 Nattverdmøte
28 Go’søndag
31 Betania
 
November
04 Gudstj KAPELLET kl11
07 In*puls
08 Bønn-vitnemøte
10 Ukrainakveld
11 Go’søndag
12 Kalendermøte kl1930
14 Betania
18 Gudstjeneste kl11
20 Bibeltime NLM
21 In*puls
22-25 Imf
25 Go’søndag
28 Betania
 
Desember
02 Gudstjeneste kl11
06 Nattverdmøte
12 Grøtkveld Betania
16 Lysmesse kl17
24 Gudstjeneste kl1430
25 Betania kl12
26 Gudstjeneste kl11
 
2019
Januar
01 Gudstjeneste KAPELLET kl17
 
Februar
09 Ukrainakonsert
 
April
4-7 Fellesmøter