Velkommen til Gyland bedehus!

Gyland bedehus stod ferdigbygd høsten 2008.  Det er blitt et meget funksjonelt og trivelig bygg med greie rom for barne- og ungdomsarbeid i tillegg til møtesal, spisesal og storkjøkken.  Huset har godt utstyr for lyd og bilde. I vestibylen kan de minste finne seg litt å leke med dersom tiden skulle falle lang.
Bedehuset er også blitt et ettertraktet selskapslokale, og fra kjøkkenet kan en bestille mat dersom en har selskap hjemme.  Kontakt styret for info og priser eller se oppslag på bedehuset.
 
Gyland bedehus eies av Imf, NLM og NMS gjennom en stiftelse. 
Juni

14 juni Gudstjeneste Gyland Kirke kl 11:00

16 juni Indre Sjømannsmisjon

18 juni Møte IMF

 

Juni

28 juni Gudstjeneste Homma kl 13:00

 

Juni:

28. Gudstjeneste Homme – kl 13

 

Juli:

26. Gudstjeneste kl 17

 

August:

9. Gudstjeneste kl 17

11. Bønn og Vitnemøte kl. 19 (IMF)

19. Betania

20-23 Møte på bedehuset kl. 19 (NLL)?????

26. In*Puls

27. Møte på bedehuset kl. 19 (NLM)

30. Gudstjeneste kl 17

 

September:

2.Betania

5. Sangkafe?

6. Go Søndag (IMF)

8. Bønn og Vitnemøte kl. 19 (NLM)

9. In*Puls

10 - Møte på bedehuset kl. 19 (IMF)

13. Konfirmasjon kl 11

16. Betania

20. Gudstjeneste kl 17

23. In*Puls

24. Møte på bedehuset kl. 19 (NLM)

27. Go Søndag (NLM)

28. Kalendermøte (kl19.30)

30. Betania

 

Oktober:

4. Gudstjeneste kl 11

7. In*Puls

8. Møte på bedehuset kl. 19 (IMF)

11. Go Søndag

14. Betania

15-17. Møte på bedehuset kl 19 (NLL)?

18. Gudstjeneste kl 17

20. Bønn og Vitnemøte kl. 19 (NLM)

21. In*Puls

22. Møte på bedehuset kl. 19 (IMF)

28. Betania

 

November:

1. Gudstjeneste kl 17

4. In*Puls

5. Israelsmøte på bedehuset kl 19

8. Go Søndag (NLM)

11. Betania

15. Gudstjeneste kl 11

17. Bønn og Vitnemøte kl. 19 (IMF)

18. In*Puls

19. Møte på bedehuset kl. 19 (NLM)

22. Go Søndag

25. Betania

29. Gudstjeneste kl 17

 

Desember:

3. Møte på bedehuset kl. 19 (IMF)

4. In*Puls – Julebord

5. Haydombasar

9. Betania

13. Gudstjeneste kl 17

24. Gudstjeneste kl 14:30

26. Gudstjeneste kl 11

 

Januar:

1. Gudstjeneste kl 17