Facebook

På Facebook-siden til bedehuset blir de fleste møtene annonsert:

https://www.facebook.com/gylandbedehus

Eventuelle live-sendinger vil også være tilgjengelig her.

Velkommen til Gyland bedehus!

Gyland bedehus stod ferdigbygd høsten 2008.  Det er blitt et meget funksjonelt og trivelig bygg med greie rom for barne- og ungdomsarbeid i tillegg til møtesal, spisesal og storkjøkken.  Huset har godt utstyr for lyd og bilde. I vestibylen kan de minste finne seg litt å leke med dersom tiden skulle falle lang.
Bedehuset er også blitt et ettertraktet selskapslokale, og fra kjøkkenet kan en bestille mat dersom en har selskap hjemme.  Kontakt styret for info og priser eller se oppslag på bedehuset.
 
Gyland bedehus eies av Imf, NLM og NMS gjennom en stiftelse. 

Januar:

7-9 Møte NLL

15 Møte Indre Sjømannsmisjon - Steinar Malmin

16 Gudstjeneste

18 Nattverdmøte NLM

19 In*Puls

20 Møte IMF

23 Go*Søndag IMF

26 Betania

29 Ukrainakonsert

30 Gudstjeneste

 

Februar

2 In*Puls

3 Møte NLM

6 Go*Søndag Bapt

9 Betania

13 Gudstjeneste

15 Bønn og Vitnemøte

16 In*Puls

17 Årsmøte IMF/NLL

20 Go*Søndag NLM

23 Betania

27 Gudstjeneste

 

Mars

1 Årsmøte Bedehuset

2 In*Puls

3 Møte NLM

6 Go*Søndag IMF

7 Kalendermøte 19:30

9 Betania

13 Gudstjeneste

15 Bønn og Vitnemøte

16 In*Puls

17-20 - Fellesmøter, Dag Frode Vaagnses

20 Go*Søndag Bapt

27 Gudstjeneste

30 In*Puls

31 Møte NLM

 

April

3 Go*Søndag NLM

6 Betania

9 Basar Tesåkklubben

9-12 Påskeleir på Ersdaltun, NLL

10 Gudstjeneste

14 Gudstjeneste

15 Nattverdmøte IMF

17 Gudstjeneste

20 Betania

24 Gudstjeneste

27 In*Puls

28 Møte IMF

 

Mai

1 Go*Søndag Bapt

4 Betania

8 Gudstjeneste

11 In*Puls

12 Møte NLM

17 Gudstjeneste

19 Bønn og Vitnemøte

22 Gudstjeneste

26 Flymisjonen

 

Juni

1 Betania

5 Møte NMS (ek)

6 Gudstjeneste

9 Møte IMF

13 Bønn og Vitnemøte

15 Møte Indre Sjø

19 Stevne Betania

 

Juli

3 Gudstjeneste på Homma

 

August

31 Møteuke NLL

 

September

1-3 Møteuke NLL