Utleie:

Borgny Fedjestad 91894761


Priser: (fom: 01.01.23)

Kristne lag og foreninger:

Storsal og hall: kr 500,-

Matsal:              kr 300,-

Kjøkken:            kr 400,-

Smårom:           kr 300,-

Basarer pr rom: kr 700,-

Konserter (etter avtale) min. kr 1500,-


Ikke kristne lag og foreninger:

Storsal og hall: kr 750,-

Matsal:             kr 600,-

Kjøkken:          kr 1000,-

Smårom:          kr 500,-

Hall:                 kr 500,-

Konserter (etter avtale) min. kr 3500,-

Vask: kr 750,- pr rom


Storsal, hall, kjøkken, matsal: kr 3500,-

Vask: kr 500,- pr rom for smårom


Når det blir endringer eller avbestillinger er det krav at det skal sies i fra minst 14 dager i forkant, eller blir det fakturert som avtalt.