Over 100 på myldregudstjeneste

Første søndag i advent var det temmelig fullsatt i Gyland kirke der det var dåp og utdeling av gaver til 1,2,3, og 4 åringene. Barnekoret sang i myldregudstjenesten som hadde flere stasjoner: Spisebrikker, med bordbønn og saft, tenning av lysgloben, alle kunne tegne nær familie til å legge i bønnekurv, bibelord kunne trekkes fra krukke og de som ville kunne blir bedt for ved alterringen.

En fin start på det nye kirkeåret samtidig som John Olav Dankel holdt andakt om da Jesus red inn i Jerusalem. Slik fikk de som kom til denne spesielle gudstjenesten vende, vende tanker og sinn til Han som kommer til oss i julen.  Etter gudstjenesten var det flott kirkekaffebord.

Agnar Klungland