Jesus-barnet i krybben

Gudstjenesten julaften samlet full Gyland kirke. Mange som har tilknytning til Gyland, var til stede. Barnekoret gav med sin gode sang god julestemning. Res, kap. Julia Engstrand viste til de senere tiders studier der det hevdes at Jesus kanskje ikke ble født i en stall, men et hus der dyr og mennesker holdt samme lokaliteter, kanskje noe som lignet langhuset på Sandvand!  At Jesus-barnet ble lagt i en krybbe, er det liten tvil om, men lokalet kan ha vært noe som kan ligne et langhus der dyr var (i følge norsk tradisjon) i ene enden og mennesker i andre. 

Engstrand gav ikke noe svar, men fremstillingen gjorde budskapet mer «nært»-

Skolegudstjeneste før jul

Tradisjonen tro var det julegudstjeneste for Gyland skole i kirken like før jul. Skolekoret sang om julenatt og ventetiden som er over. Om Jesu fødsel i en natt så klar og kald. Elevene hadde laget tegninger til julens budskap som ble vist på storskjerm. Utenom tekstlesing hadde elevene laget forbønn: De bad for naturen, for folk i Gyland, om å bli spart for terror og at dyra må ha det godt. De bad for de som har mistet noen av sine kjære, om trygghet i landet og at alle må ha et godt hjem. 80 deltok på gudstjenesten.

 

Agnar Klungland

Over 100 på myldregudstjeneste

Første søndag i advent var det temmelig fullsatt i Gyland kirke der det var dåp og utdeling av gaver til 1,2,3, og 4 åringene. Barnekoret sang i myldregudstjenesten som hadde flere stasjoner: Spisebrikker, med bordbønn og saft, tenning av lysgloben, alle kunne tegne nær familie til å legge i bønnekurv, bibelord kunne trekkes fra krukke og de som ville kunne blir bedt for ved alterringen.

En fin start på det nye kirkeåret samtidig som John Olav Dankel holdt andakt om da Jesus red inn i Jerusalem. Slik fikk de som kom til denne spesielle gudstjenesten vende, vende tanker og sinn til Han som kommer til oss i julen.  Etter gudstjenesten var det flott kirkekaffebord.

Agnar Klungland