Styret Gyland bedehus: Rune Harbo

Maksgjengen: Øyvind Holta

Søndagsskolen: Anette Galdal

Barnekoret: Linda H. Josdal

In*Puls: Kirsten Nedland

Tesåkklubben: Agnar Klungland

Baptistmenigheten: Turid Nedland

Menighetsrådet: Tor Hallvard Taxerås

Gyland diakonat: Mona Tollefsen

Misjonssambandet: Olav Fossdal

Indremisjonen: Anne Jofrid Hovland

Lekmannsmisjonen: Olav Fossdal

 

Denne nettsiden: Olav Fossdal

tlf: 91 99 10 40

e-post: olav.fossdal@yahoo.no

 

Utleie:

Borgny Fedjestad 91894761

 

Adresse:

Gyland Bedehus

Gylandsvegen 158

4436 GYLAND