Styret Gyland bedehus: Rune Harbo

Maksgjengen: Elmar Nedland

Søndagsskolen: Anette Galdal

Barnekoret: Linda H. Josdal

In*Puls: Kirsten Nedland

Tesåkklubben: Agnar Klungland

Baptistmenigheten: Kristian Nedland

Menighetsrådet: Sverre Hjelleset

Gyland diakonat: Mona Tollefsen

Misjonssambandet: Johannes Garvik

Indremisjonen: Målfrid Nilsen

Lekmannsmisjonen: Olav Fossdal

 

Denne nettsiden: Olav Fossdal

tlf: 91 99 10 40

e-post: olav.fossdal@yahoo.no